شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ زينب، اي بانوي خورشيدهاي دربند: به دنيا آمده بود تا صبر را شرمنده کند، زينب -س- اين اسطوره تاريخ را مي گويم. آمده بود تا عشق را مبهوت لحظه هاي زلالش کند. آمده بود تا صدق و وفا را به جهانيان بياموزد و متانت و وقار را به نمايش گذارد... ادامه در وبلاگ.........
چراغ جادو
*** مهدي ***
رتبه 0
0 برگزیده
418 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top